top of page

Ondernemers

Hot Air Balloons
diensten
Video afspelen

De onderneming moet beschermd worden; de onderneming is bron van inkomen en vermogen.

 

Goede samenwerking tussen ondernemer, partner en mediator is van groot belang. De ondernemer moet door kunnen gaan met ondernemen, ook na de scheiding. Jarenlange ervaring stelt ons in staat om complexe dossiers met een onderneming soepel en deskundig te begeleiden. Kwesties als aandelenwaardering en verdeling, aanmerkelijk belangclaims, verrekeningen wegens huwelijkse voorwaarden, etc, zijn voor ons dagelijks werk. 

Een onderneming geeft vrijheid maar ook veel verantwoordelijkheden. Het eigen bedrijf is een bron van inkomen én van vermogen. Bij de berekening van de alimentatie wordt het inkomen van de ondernemer met zorg vastgesteld. Omdat de waarde van de onderneming samenhangt met het inkomen wordt dit altijd gelijktijdig bepaald. Bij een IB onderneming is in de regel de winst het inkomen van de ondernemer. Bij een DGA is dat het loon en (het mogelijke) dividend. De waarde van de onderneming kan op verschillende manieren worden vastgesteld. De wijze van waarderen hangt af van de aard van de onderneming. Samen met de ondernemers, diens partner, de accountant en de bedrijfswaardeerder bespreken we welke waarderingsmethode wordt gekozen en welke waarde de onderneming heeft.

 

Wij hebben veel ervaring met IB ondernemers en DGA's.

bottom of page